Projekty Unijne

 

-> Działanie 2.4 RPO WO 2014-2020 - Współpraca gospodarcza i promocja w ramach działania

 

-> Działanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020

 

-> Działanie 2.1.2 RPO WO 2014-2020 - Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach